Betaalvoorwaarden

Dit zijn de betalingsvoorwaarden van LimoTaxi B.V., statutair gevestigd te Alphen aan den Rijn, KvK nr. 72764406 die van toepassing zijn voor de particuliere en zakelijke consument die gebruik maakt van de website, diensten en services van LimoTaxi. Deze betalingsvoorwaarden maken deel uit van de Algemene Voorwaarden en Condities en als u gebruik maakt van de website en services van LimoTaxi verklaart u akkoord te gaan met de volgende voorwaarden:

 

Artikel 1. Wijze van betalen

U kunt uitsluitend bevrijdend betalen aan LimoTaxi via de website of in sommige gevallen offline middels de aan u aangeboden betalingsmethoden waaronder; papieren factuur, digitale factuur, automatische incasso of creditcards.

1.1 Via creditcard.
Alle creditcard transacties worden direct afgehandeld door Icepay, een betrouwbare organisatie op de markt van betalingsdiensten. De creditcardgegevens die u via de beveiligde betaalpagina doorgeeft, worden via een beveiligde SSL (Secure Socket Layer) verbinding gecodeerd naar IcePay verstuurd. Uw creditcardgegevens worden niet in de systemen van de LimoTaxi opgeslagen. Card-aanbieders berekenen verwerkingskosten en deze berekenen wij aan u door als u gebruik maakt van een creditcard/debetcard

1.2 Via Elektronisch bankieren.
Bij deze betaalmethode kunt u direct tijdens het bestelproces de betaling afhandelen met uw eigen bank. U rekent af in uw vertrouwde internet betaalomgeving, op basis van specifieke beveiligingsmethodes van uw eigen bank. Als internetbankierder bij internet bankieren kunt u direct gebruik maken van o.a. iDEAL, GiroPay, FasterPay en DIRECTebanking. Aan betaling via elektronisch bankieren zijn geen administratiekosten verbonden.

1.3 Via overboeking.
Voor sommige klanten bieden wij de mogelijkheid om op rekening te boeken en daar eenmaal per afgesproken periode een factuur voor te ontvangen. U kunt uw betaling overmaken middels bank of giro overboeking onder vermelding van uw factuurnummer. Aan betaling via overboeking zijn geen administratiekosten verbonden.

1.4 Betalingen vanuit het buitenland
Voor betalingen vanuit het buitenland kunt u gebruiken maken van onderstaande IBAN code: ING Bank
IBAN : NL77INGB0008670531

Artikel 2. Kosten betaalopdracht
Eventuele Credit Card kosten, buitenland overboeking, of andere (bancaire) verwerkingskosten van uw betalingsopdracht(en) komen voor rekening van de klant.

Indien u ons heeft gemachtigd om via automatische incasso te betalen bent u verplicht zorg te dragen voor voldoende saldo op het door u opgegeven rekeningnummer. Het niet slagen van een poging tot afschrijving van het verschuldigde bedrag van uw rekening ontslaat u niet van uw betalingsverplichtingen.

Bij betaling met creditcard via de website wordt EUR 2,50 administratiekosten in rekening gebracht.
Bij betaling met creditcard via de telefoon wordt EUR 2,50 administratiekosten in rekening gebracht.

 

Artikel 3. Betaaltermijn
Het voor uw aankopen verschuldigde bedrag dient binnen een termijn van 14 dagen na factuurdatum door LimoTaxi ontvangen te zijn, tenzij schriftelijk een andere termijn met u is overeengekomen.

 

Artikel 4. Adreswijziging
U bent verplicht LimoTaxi op de hoogte te stellen van iedere adres en e-mail wijziging. Zolang LimoTaxi geen adreswijziging heeft ontvangen, wordt u geacht woonachtig te zijn op het laatst bij LimoTaxi bekende adres en blijft u aansprakelijk voor de betaling van het openstaande saldo.

Adreswijzigingen kunnen doorgegeven worden per email of schriftelijk aan de klantenservice van LimoTaxi, Baronie 54,  2404XG, Alphen aan den Rijn, Nederland, telefoon +31 (0) 850020508.

 

Artikel 5. Verzuim
Indien u niet binnen de in artikel 3 genoemde termijn betaalt is het verschuldigde bedrag direct opeisbaar en bent u zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.

Indien u niet binnen de betalingstermijn na factuurdatum heeft betaald, stuurt LimoTaxi u een e-mail om u te wijzen op overschrijding van de betalingstermijn. Indien u aan deze herinnering geen gehoor geeft, stuurt LimoTaxi u een schriftelijke herinnering en is LimoTaxi gerechtigd het verschuldigde bedrag op te hogen met administratiekosten. Indien u ook aan deze herinnering geen gehoor geeft, en LimoTaxi u een sommatie moet sturen, zullen de administratiekosten nogmaals worden verhoogd.

Vanaf de datum waarop u in verzuim verkeert, is LimoTaxi gerechtigd de wettelijke rente per maand te berekenen over het door u verschuldigde bedrag, tevens bent u administratiekosten verschuldigd in verband met de door LimoTaxi verzonden betalingsherinneringen en zal LimoTaxi alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening, zowel buiten rechte als gerechtelijk, aan u in rekening brengen. LimoTaxi is gerechtigd de vordering op u over te dragen aan een derde die vervolgens het incassotraject voortzet. LimoTaxi is bij keuze voor automatische incasso, gerechtigd het totaal verschuldigde bedrag inclusief kosten en rente door middel van automatische incasso van uw rekening af te schrijven.